5.3.7 Dokumentasjon

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Dokumentasjon iht. lover og forskrifter, av illustrasjoner og notater utarbeidet etter avtale med kommunen og av dokumentasjon av prosessen.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no