5.4.7.7 Vedlegg

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Utarbeides etter avtale med Kommunen, eller for å belyse viktige sider ved forslaget.


Typiske vedlegg:

  • ROS analyse
  • Soldiagrammer
  • Registrering av topografi og jordsmonn
  • Trafikkanalyser
  • Utredning av parkeringsforhold
  • Utredning om barn og unges interesser
  • Registreringer av trafikkstøy og luftforurensing
  • Arkeologiske og antikvariske undersøkelser og vurderinger

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no