7.4.7.3 Beskrivelse

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Det skal utarbeides en skriftlig beskrivelse av forprosjektet.


Beskrivelsen kan omfatte følgende temaer

  • Faglig begrunnelse for innredningsforslaget
  • Foreslått overordnet konsept for material- og fargevalg for møbler og innredning
  • Brukermedvirkning i perioden
  • Håndtering av krav til for akustikk-, belysning og andre miljøkrav
  • Foreslåtte løsninger og produktvalg i forhold til branntekniske forutsetninger

 

  • Mengdeberegninger kompatible med bygningsdelstabellen, 2 - 3 siffernivå
  • Kostnadsberegninger basert på NS 3453
  • Forslag til fremdriftsplan for videre prosjektering og bygging
  • Mulig krav om avfallsplan

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no