7.6.5.1 Videreutvikle godkjent forprosjekt

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utvikle prosjektet i forhold til allmene og offentlige interesser, videreutvikle det arkitektoniske konseptet for prosjektet og anvende det på de områdene og den målestokken som er relevant for detaljprosjektet, samt påse at valg av interiørelementer ivaretar myndighetskrav, forskrifter, aktuelle veiledere og standard beskrivelse og oppdragsgivers gjeldende program.


Arkitekten skal

  • Gjennomgå og innarbeide eventuelle endringer i oppdragsgivers program
  • Sikre at eget forslag er i overensstemmelse med byggverkets arkitektoniske uforming; romutforming, materialer, detaljer og fargebruk
  • Utarbeide lister og oversikter for anskaffelse av møbler og iinnredningselementer iht. godkjent forprosjekt
  • Utvikle detaljprosjekt med avtalt dokumentasjon som ivaretar almene brukerinteresser. 
  • Utarbeide et begrenset varianter av utvalgte innredningselementer, i samarbeid med oppdragsgiver

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no