3.7.5.3 Forprosjekt og søknad om rammetillatelse

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

IPRL skal i forprosjektet bidra til å utvikle en løsning på oppgaven som funksjonelt, estetisk, teknologisk og økonomisk er det beste svaret på byggherrens mål og krav, som er i samsvar med offentlige lover og regelverk og som kan gjennomføres konstruktivt og byggeteknisk.

PRL skal avklare tidspunkt for søknad om tiltak eller søknad om rammetillatelse.


PRL skal påse at

  • Alle informasjonsbærerne som er relevante å trekke inn, eller som byggherren ønsker å trekke inn på dette trinnet, blir en del av utviklingsteamet eller får en plass i/blir en del av prosessen
  • Sammen med prosjektleder prosjektering utarbeide en overordnet plan for forprosjekteringen sammen med Oppdragsgivers representant
  • Sammen med de prosjekterende bli enige om en balansert fordeling av resursene og utarbeide en detaljert bemannings- og aktivitetsplan
  • PRL skal avklare dette med Oppdragsgiver, de ulike prosjekterende og SØK

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no