7.8.8.1 Anskaffelse av tilleggselementer for innredningen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Oppdraget omfatter anskaffelse av tilleggselementer for innredningen og evt. annan avtalt dokumentasjon.


Oppdraget omfatter

  • Utarbeide grunnlag for prisforespørsel for tilleggsleveranser
  • Innhente pristilbud og vurdere/innstille for tilleggsleveranser

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no