8.4.6.3 Kvalitetssikring egne arbeider

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitektens skal kvalitetssikre egne arbeider og foreta kontroll av kotehøyder,  foreslått infrastruktur, fundamenttegninger, samt sikre at man jobber på samme grunnlag som andre prosjekterende.


Arkitekten skal kvalitetssikre egne tegninger og dokumenter

  • Egenkontroll, sidemannskontroll og Bedriftsintern kontroll
  • At tiltakets ytre rammer og sikkerhet mot fare er identifisert og dokumentert
  • At valgte løsninger  / prosjekteringsgrunnlaget er i samsvar med kravene og dokumentert

Tverrfaglig kvalitetssikring

  • Punktet har relevans for oppdrag av et visst omfang.
  • Hvert fag har ansvar for egen kvalitetssikring. Dette punktet tar opp tverrfaglig kvalitetssikring og kontroll
  • Kontrollere tverrfaglige dokumenter og dokumenter fra andre fag
  • Delta i tverrfaglig tilrettelegging, prosjektering og kontroll

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no