3.3.1.1 PLP rolle og mandat

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Prosjektleder prosjektering skal ivareta interessene til Oppdragsgiver / Prosjektleder overfor de prosjekterende og i prosjekteringsprosessen.


Prosjektleder prosjektering skal

  • Rapportere til Prosjektleder om utviklingen i prosjektet ved å informere, rapportere og utarbeide underlag og forslag til beslutninger
  • Foreslå endringer og suppleringer av de styrende forutsetningene (budsjett, byggeprogram oa.) når dette er nødvendig

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Prosjektleder prosjektering PLP, er en støttefunksjon for Prosjektleder for å ivareta behov for ledelse av og kontakt med prosjekteringsarbeidet, og en del av byggherrens prosjektorganisasjon. 

Avhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet kan funksjonen være en del av prosjektleders oppgave, eller et eget oppdrag på hel- eller deltid.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no