3.7.4.1 Samarbeide med ansvarlig søker SØK

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

PRL skal samarbeide med ansvarlig søker om premisser, informasjon og nødvendig dokumentasjon som er av betydning for prosjektering og søkeprosess.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Prosjekteringsleder (PRL) kan med fordel fylle oppgaven som Ansvarlig søker. Kombinasjonen av de to rollene vil gi dypere innsikt i prosjektet og en bedre utnyttelse av den informasjon de begge må sitte inne med.

Om prosjektet på et tidspunkt går over til totalentreprise er det naturlig at totalentreprenøren overtar de to ansvarsoppgavene.

Detaljprosjekteringen i en totalentreprise og i andre entrepriseformer bør i prinsippet inneholde de samme momentene. Det bør også innebære at prosjekteringsledelsen har samme fokus og innhold, uavhengig av entrepriseform.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no