3.9.7 Dokumentasjon

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

BIM-koordinator skal sammenstille BIM-dokumentasjonen i prosjektet.


BIM-koordinator skal utarbeide

  • BIM-rutiner for prosjektet
  • Referater og notater knyttet til eget ansvarsområde
  • Rapporter fra BIM prosjektgransking og kollisjonstester

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no