3.8.5.5 Utførelsesfasen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Ansvarlig søker skal følge opp byggesaken og utarbeide og sende inn evt. søknader om endring i gitt tillatelse.


Ansvarlig søker skal

  • Supplere gjennomføringsplan med opplysninger om ansvarlig utførende
  • Følge opp ansvarsbelegget i tiltaket
  • Se til at nye foretak som søker ansvarsrett er kvalifisert iht. SAK10 del 3
  • Påse at grensesnitt mellom ansvarlige foretak blir ivaretatt mht. utførelse og kontroll
  • Påse at det foreligger dokumentasjon fra tverrfaglige møter, kontroller m.m.
  • Påse at alle ansvarlige foretak blir samordnet
  • Påse at sikringstiltak blir prosjektert og utført
  • Motta og videresende tillatelser, vilkår og pålegg til de ansvarlige foretakene
  • Sende søknad ved eventuelle søknadspliktige endringer i tiltaket
  • Motta kontrollerklæring fra ansvarlig kontrollerende foretak

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no