7.6.8.4 Bidra til plan for møblering av uteområder

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Oppdraget omfatter bidrag til valg og plassering av møblering og relaterte elementer utendørs.


Oppdraget omfatter

  • Gjennomgå hoveddisposisjon med landskapsarkitekt
  • Bidra i arbeidet med valg av elementer til uteområder
  • Bidra i arbeidet medvalg av materialer i samråd med byggherre/leverandør

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no