8.2.8.4 Tematiske fordypningsoppgaver

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal forstå fordypingsoppgaver som beskrevet i dette delkapittel.


Aktuelle fordypingsoppgaver

  • Langsiktig utvikling av området (vekst)
  • Vedlikehold, rotasjon, faseplaner ol.(deponering av snø, avfall ol)
  • Dobbel bruk av utearealer. Funksjonalitet i forhold til ulike brukergrupper (skatere, barn, pensjonister). 
  • Felles bruk med tilstøtende tilbud/ areaer
  • Miljøforhold
  • Skjøtselsplan
  • Prinsipper for universell utforming etc.
  • Målsettinger, beregninger, kontrollmetoder
  • Svartelister for skadelige og emitterende planter, materialer og overflatebehandlinger etc. 

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no