3.3.8.5 Mulige oppgaver ved overgang til totalentreprise

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Prosjektleder for prosjektering PLP skal overvåke prosjekteringsarbeidet i Totalentreprisen på vegne av Oppdragsgiver.


I andre entrepriseformer har byggherren kontrakt med de prosjekterende gjennom hele prosessen. Prosjektleder prosjektering vil i dette tilfellet ha de samme oppgavene som er skissert i skisse-, forprosjekt, og detaljprosjektfasen.

PLP skal

  • Sørge for å formidle og forankre byggherrens og brukernes visjoner og ønsker gjennom kontrakt med totalentreprenør og hans prosjekterende
  • Representere byggherren ved spørsmål som kommer opp under prosjekteringen
  • Sørge for at byggherren holdes orientert og om nødvendig fatter beslutninger underveis
  • Påse at de prosjekterendes leveranser er i tråd med bygg- herrens forutsetninger og kontraktens innhold

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no