6.2.7.1 Dokumentasjon til forhåndskonferanse

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utarbeide dokumentasjon til bruk ved forhåndskonferanse. Dette kapittelet omfatter det arkitektfaglige innholdet i lover og forskrifter.

For prosessytelser se kap. 3.1 Ansvarlig prosjekterende og 3.8 Ansvarlig søker.


Oppdragsgiver (tiltakshaver) skal anmode kommunen om forhåndskonferanse og påse at det blir utarbeidet og sendt inn påkrevd dokumentasjon samt tillegg der dette er nødvendig for å belyse tiltakets karakter. Se også kapittel 3.1.3 om Forhåndskonferanse.

Arkitekten skal utarbeide materiale til forhåndskonferanse etter avtale med oppdragsgiver.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

MAKS10;
43-03 Forhåndskonferanse

SAK10 §§6-1 og 6-2

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no