4.2.5 Ønsker knyttet til lokalisering

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Det bør utarbeides generelle krav til tomtens lokalisering, størrelse og beskaffenhet, beliggenhet, adkomst, øvrige infrastruktur.


Arkitekten skal registrere virksomhetens ønsker knyttet til

  • Størrelse og vekstmuligheter på eiendom eller lokaler
  • Krav til infrastruktur og andre lokale kvaliteter
  • Tilgjengelighet i forhold til veier, bane, offentlig transport 
  • Nærhet til arbeidsmarked og ansattes bosteder
  • Sol, lokalklima, forurensing, miljøkvaliteter og mulig synlighet
  • Kostnader for tomt eller lokaler 

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no