7.2.5.2 Form og funksjonalitet

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal etterprøve og dokumentere møbleringsplanens form og funksjonalitet, arealdisponering, logistikk og sikre at forslag til møblering er holdbare og i tråd med målsettinger og retningslinjer.


Arkitekten skal

  • Utvikle forslag til hoveddisposisjon for ulike typer møblering og innredning i forhold til logistikk og funksjoner
  • Sikre orienteringsevne og fremkommelighet
  • Sikre interiørets identitet
  • Fremlegge et begrenset antall forslag til vurdering på egnete tidspunkter for oppdragsgiver og andre som denne bestemmer

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no