8.4.7.1 Dokumentasjon for søkeprosessen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utarbeide nødvendig dokumentasjon for søknad om tiltak, iht. SAK10 og bistå ansvarlig søker ift. avklaring av tiltaksklase, ansvarsinndeling og evt. uavhengig kontroll.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no