6.4.5.5 Planløsning og materialbruk

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal foreslå bygningsmessig utforming av planløsning, fast innredning og skissere forslag til møblering og løst inventar.


Arkitekten skal

  • Vise himlinger i omfang og høyde. Faste elementer skal være registrert og inntegnet
  • Markere plassering av våtrom og rom med sluk
  • Angi brannskiller og rømningsveier
  • Angi rom med spesielle krav til materialbruk og installasjoner
  • Angi plassering av fast innredning
  • Utarbeide forslag til overordnede materialvalg med alternativer, for de viktigste overflater og romlige komponenter materialforslag,
  • Skissere mulig innredning i noen typiske rom for å gi grunnlag for vurdering av deres brukbarhet og plassering av teknisk utrustning som belysning, ventilasjonsarmatur ol.
  • Tydeliggjøre forskjell på løst og fast inventar i prosjektmaterialet
  • Skissene er veiledende og kan erstattes av møbleringsplaner, se kapittel 7

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no