6.4.6.6 Uavhengig kontroll

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal ved varsel om uavhengig kontroll støtte ansvarlig kontrollerende i gjennomføring av oppgaven og fremlegge nødvendig dokumentasjon.


Arkitekten skal

  • Legge frem den prosjektdokumentasjon som blir etterspurt.
  • Delta i nødvendig gransking av det utarbeidede prosjektmaterialet  

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no