4.4.2.1 Økonomiske analyser

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Utarbeide budsjetter for samlede investeringer fordelt på prosjektkostnader, anskaffelser av utstyr, årskostnader og livsløpskostnader.


Aktuelle vurderinger er

  • Byggebudsjett utarbeidet etter bygningsdelstabellen
  • Bidrag til anskaffelsesbudsjett fordelt på kostnader til kjøp og montasje av produksjonsrettet utstyr
  • Grunnlag for beregning av årskostnader innenfor det definerte området
  • Vurdering av livsløpskostnader basert på tiltakets forventede levetid og alternative valg med hensyn til miljø-, energi- og materialkvaliteter
  • Avklaring av ramme for prosjektkostnad (tomte-, bygge-, utstyrsbudsjett)
  • Avklaring ramme for driftsøkonomiske konsekvenser (driftsbudsjett)

Økonomiske vurderinger og budsjetter må baseres på erfaringstall og tillegges nødvendige marginer.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no