3.9.1.3 Tilpasning av BIM-modell

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

BIM-koordinator skal vurdere hvordan BIM-modellen kan tilpasses de ulike forventningene og legge til rette for hvordan modellen kan benyttes for å nå vedtatte målsettinger.


Aktuelle bruksområder kan være

  • Beregninger og vurderinger av areal og volumer, mengder og kostnader
  • Utvikling og koordinering av hovedstruktur mot bæresystemer og tekniske anlegg og strukturer 
  • Analyser knyttet til sikkerhet, transportveier, energibruk ol.
  • Betraktninger om sikkerhet og funksjonalitet, møblering, miljø, brann, lyd, lys, universell tilgjengelighet ol.
  • Testing av prosjektet (modellen) mot lov- og forskriftskrav.
  • Særlige krav til innhold i modellen relatert til de enkelte fag og prosjekteringsfaser
  • Visualisering av prosjekt eller enkelområder

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no