6.4.4.1 Offentligrettslige forpliktelser

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utføre sitt prosjekteringsoppdrag iht. myndighetskrav i TEK.

Arkitekten skal avklare og ivareta relevante myndighetskrav ift. ytre og indre rammer og mulige konsekvenser av tiltaket, ivareta krav til arkitektonisk utforming og visuell og funksjonell kvalitet, organisere egen prosjektering med nødvendig faglig kompetanse for oppgaven og formidle relevant prosjektinformasjon til interne og eksterne medarbeidere og følge opp arbeidsoppgaver.


Arkitekten skal 

  • Utarbeide dokumentasjon om hvordan relevante krav som ble registrert i skisseprosjektet blir håndtert i forprosjektet, så som tolkning av påbud og forslag til løsninger
  • Behandle krav på et detaljeringsnivå som er relevant ved utarbeiding av forprosjekt
  • Ivareta myndighetskrav i TEK10.
  • Ivareta retningslinjer fra relevante «Norsk Standard» og andre anerkjente bransjestandarder.
  • Ivareta ansvar i forhold til annen relevant lovgivning som Arbeidsmiljøloven, Byggherreforskriften, samt tematiske lover knyttet til bruk av kjemikalier, tilberedning av mat, utforming av arkiver etc.

Arkitektens offentligrettslige forpliktelser som SØK og PRO er beskrevet i kapittel 3.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

MAKS10;
Kvalitetsplan
-
43-021 Myndighetskrav og prosjekteringsgrunnlag

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no