7.4.6.3 Kvalitetssikre egne arbeider

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal kontrollere at prosjektets forutsetninger er ivaretatt eller kan ivaretas, kontrollere prosjekteringsunderlag, dokumenetere kvalitetssikring  og kontroll av egne arbeider.

Utføres i henhold til MAKS10 og /eller virksomhetens eget kvalitetssystem med egenkontroll, (sidemannskontroll) og bedriftsintern kontroll.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no