8.4.7.6 Annen dokumentasjon

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utarbeide dokumentasjon som angitt i dette delkapittel.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Annen dokumentasjon kan være

 • Årskostnadsberegninger
 • Beregnet energibruk for tiltaket
 • Muligheter for å optimalisere løsninger, for eks. oppnå bedre ytelser enn det loven krever
 • forenklet rombehandlingsskjema (hovedprinsipper)
 • funksjonskrav/ytelsesbeskrivelse eller spesifisert beskrivelse og mengdefortegnelse iht. NS 3420
 • visualisering av eksteriør og interiør i form av perspektiv e.l.
 • Supplerende skisser
 • Perspektivtegning, /3-D visualisering
 • Modell
 • Planer provisoriske anlegg
 • Marksikringsplaner
 • materialoppsett
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no