8.4.3.1 Arkitektonisk utforming og funksjonalitet

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal ivaret rammebetingelser for arkitektonisk utforming og funksjonalitet som beskrevet i skisseprosjektet.


Videreutvikle og bearbeide de grunnleggende kvalitetene i prosjektet på relevant nivå.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no