5.4.3 Planens form og innhold (Rammebetingelser)

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Punktet beskrive de formelle kravene til prosess og innhold i et planforslag  


Tidligere navn: Reguleringsplanens form, innhold og juridiske virkning

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no