5.4.1 Formål med reguleringsplan

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Punktet beskriver typer reguleringsplan, formål, rettsvirkning og hvem som kan utarbeide og fremme forslag.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no