6.2.9.2 Utarbeide grunnlag for forespørselen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Grunnlag vil være kontraktsbetingelser med oversikt over styrende forutsetninger (program, lover, forskrifter, bestemmelser mm), tegninger og / eller BIM-modell på skisseprosjektnivå, overordnet beskrivelse av prosjekt og funksjonskrav samt enkel elementbeskrivelse (bygningsdeler).


Det skal utarbeides

  • Kontraktsforslag med generelle betingelser og kriterier for valg av tilbyder
  • Oppdragsgivers styrende dokumenter. Supplert med oversikt over programkrav og myndighetskrav til prosjektet. Typiske tegninger i målestokk 1:200, evt. supplert med utsnitt i avtalt målestokk
  • Beskrivelse supplert med elementbeskrivelse for typiske og spesielle bygningsdeler
  • Areal og volumoversikt utvidet med grove beregninger av delelementer
  • Tilbudsskjema
  • Evalueringsskjema

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no