3.9.6 Fordypning og kvalitetssikring

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

BIM-koordinator skal kvalitetssikre egne arbeider og det utførte BIM-relaterte arbeidet i modellen.


BIM-koordinator skal

  • Delta i tverrfaglige prosjektgranskinger
  • Ta initiativ til jevnlige kollisjonstester
  • Utarbeide rapporter som oppsummerer relevante funn fra prosjektgransking og kollisjonstester

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no