8.6.7.4 Landskapsplan

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Det skal utarbeides Landskapsplanen i egnet målestokk (f.eks. 1:500 / 1:1000).


Følgende skal ivaretas

  • Bygning, veier, parkering og andre hovedelementer må være nøyaktig stedbundet.
  • I prinsippet den samme planen og detaljeringsnivå som ved forprosjekt, men bearbeidet ved eventuelle endringer og hovedmål,
  • Koder for plassering av enkeltelementer og detaljerte målkjeder kan påføres arbeidstegning i avtalt tid før utførelsei anlegget.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no