3.2.1 Formål med oppdraget

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Oppdragsgivers prosjektleder skal påse at byggherreorganisasjonen har nødvendig bemanning og faglig kompetanse for oppgaven, definere og delegere ansvar for de ulike arbeidsområdene innenfor denne organisasjonen og formidle relevant prosjektinformasjon til medarbeiderne og følge opp andre foreataks arbeidsoppgaver i prosjektet.

Prosjektleder kan etter avtale med opdragsgiver etablere en egen byggherreorganisasjon for å gjennomføre oppdraget. PL skal lede denne byggherreorganisasjonen eller prosjektlederorganisasjonen.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no