8.6.6.2 Områder for tverrfaglig fordypning

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten bør etterstrebe et aktivt samarbeid med andre prosjekterende om kvalitetsnivåer og oppgaveløsninger.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Mulige temaer for tverrfaglig- og evt. objektbasert prosjektering

  • Studier av grunnforhold, teknisk infrastruktur i grunnen, radon- sikring og fundamentering
  • Konstruksjoner og dekketyper
  • Energiløsninger
  • Tekniske og driftsrettede funksjoner og arealer
  • Infrastruktur med VA-anlegg, el-tekniske føringsveier
  • Tverrfaglig utvikling ift. brannkonseptoforholdet mellom planløsninger, møbleringsprinsipper, fargebruk, universell utforming, 
  • Plassering av driftsmessige servicepunkter ohåndtering av snø og avfall med deponering av snødeponi, fordrøyning av overflatevann
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no