4.3.3.2 Inventar og møbler

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Med inventar menes løse og flyttbare elementer som møbler, gardiner, kopimaskiner, vannkjølere ol.

For nærmere spesifisering se AY10 kapittel 7.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no