3.9.1.4 Teknologi og programvare

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

BIM-koordinator skal vurdere gevinst og risikomomenter knyttet til teknologi og programvare som benyttes i BIM-prosjekteringen.


BIM-koordinator skal påse at det er tilstrekkelig kapasitet og maskinvare i prosjektet og avklare

  • Krav til programvare og til bruk av programvare
  • Muligheter og begrensninger ved ønsket bruk av BIM i det aktuelle prosjektet
  • Bidra til å definere gevinst og risikofaktorer ved bruk av BIM- modellen
  • Følge opp definere ansvarsområder, eierskap og opphavsrett til modellen eller sider ved den.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no