1.3 PROSJEKTET

Før oppstart må prosjektet være definert. Prosjektet kan være alt fra en utredning via reguleringsplan til et komplett bygg. Er det snakk om et byggeprosjekt, starter prosessen som oftest med en program- meringsfase som kan omfatte nødvendige utredninger, utarbeidelse av funksjonsprogram, byggeprogram osv.

Når prosjektet er definert må rammebetingelsene gjennomgås. I rammebetingelsene inngår vurdering av ytre rammer som er bestemt av forhold som ligger utenfor prosjektets myndighet eller påvirkning, indre rammer som er prosjektrelaterte, og dermed påvirkelige, og rammer som gjelder for de ulike tiltakene som er med i prosjektet. Disse vil i hovedsak være kontraktsbestemte.

Deretter må oppdragsgiver velge en gjennomføringsstrategi. Begrepet gjennomføringsstrategi beskriver en fremgangsmåte for hvordan et byggeprosjekt kan organiseres, ledes og gjennomføres. Måten oppdragsgiver engasjerer seg i prosjektet på og hans valg av gjennomføringsstrategi vil ha betydning for det endelige produkt. Oppdragsgivers organisasjon må vurderes, anskaffelsesform må bestemmes og kontraktstype velges. Valg av entrepriseform er også et av elementene ved valg av gjennomføringsstrategi.

 

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no