3.2.1.1 Rolle og mandat

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Prosjektleder skal representere Oppdragsgiver og ivareta dennes interesser i prosjektet ved å lede og styre utviklingen av prosjektet på vegne av Oppdragsgiver. 


Prosjektleder skal

  • Utvikle prosjektet iht. overordnede forutsetninger beskrevet i delkapittel 3
  • Organisere prosjekt og samarbeids parter som beskrevet i delkapittel 4
  • Påse gjennomføring av prosjekt- ering og utførelse, beskrevet i delkapittel 5
  • Påse at alle arbeider kvalitetssikres og dokumenteres, beskrevet i delkapittel 6 og 7

Prosjektleder kan

  • Etablere en egnet byggherre-organisasjon beskrevet i delkapittel 2

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Oppdraget vil normalt være gjennomgående og gjelde fra utredningsfasen igjennom alle prosjektets faser frem til og med det ferdige tiltaket er tatt i bruk.

Omfanget av oppdraget skal beskrives av byggherre ved forespørsel om engasjement.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no