3.2.5.1 Prosjektleders rolle i utredningsfasen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Prosjektleders skal avklare rammebetingelser for fremdrift og økonomi, etablere overordnede ambisjoner, målsetninger og krav til kvalitet og utrede budsjett og gjennomføringsmodell.

Prosjektleder skal bistå ved tomtevalg etter nærmere spesifikasjoner, planlegge gjennomføringsprosessen og innhente oppdragsgivers godkjenning av fremdrift.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no