5.4.7.1 Format ved saksfremstilling

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Avklare om kommunen har faste maler for fremstilling av planforslag og benytte disse.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no