4.2.7 Oppmåling av tomt eller lokaler

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Omfang av oppmåling må fremgå av avtalen.


Arkitekten skal

  • Rekvirere kart- eller tegningsgrunnlag
  • Foreta oppmåling av tomt/bygg
  • Utarbeide oppmålingstegninger
  • Fastlegge kotehøyder på terreng og evt. bebyggelse
  • Definere eksisterende hjørner og fastpunkter
  • Fremskaffe oversikt over eksisterende arealer, volumer og overflater på stedet
  • Vurdere om det bør etableres en digital terrengmodell

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no