3.8.4.3 Samarbeid med ansvarlig utførende (UTF)

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Samarbeide med ansvarlig utførende iht. til SAK10 § 12-2.


SØK skal motta fra UTF

  • Bidrag til søknad om ansvarsrett for egne arbeider
  • Grunnlag for å utarbeide, oppdatere og sluttføre gjennomføringsplan
  • Varsel om endringer som kan medføre søknadsplikt
  • Bidrag til å lukke avvik
  • Samsvarserklæringer for UTFs arbeider
  • Bidrag til avfallsplan med dokumentasjon (for utførende)
  • Sluttdokumentasjon iht. SAK10 § 5-3 for utførelser og produkter der UTF har foretatt de endelige valgene. 
  • Deltakelse ved tilsyn og gjenåpning av byggesak

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no