5.3.1.2 Arealdelen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arealdelen skal bidra til å sikre en langsiktig, bærekraftig utvikling og forvaltning av kommunens areal-, natur- og kulturmiljøressursene. Planen skal ikke være mer detaljert enn nødvendig.

Kommunale planer er kommunens ansvar, herunder oppstart, fastsettelse av rammer og prosess.


Registrere planens overordnede og sekundære formål.

Bidra til vurdering og avklaring av hva som er den mest egnete fremstillingsform;

  • Plandel i kommuneplan.
  • Kommunedelplan
  • områderegulering

Vurdere grad av detaljering.

Foreslå aktuelle dokumenter, kart, vedlegg og bilag.

Arbeidet med arealdelen vil normalt bli beskrevet og styrt av kommunens ansvarlige for plansaker. Kommunen kan engasjere en arkitektvirksomhet eller annen rådgiver til å utføre deloppdrag.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
  • Plandelen består av kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser for hele eller deler (kommunedelplan) av kommunen.
  • Der det er behov for mer detaljering av arealbruken i deler av kommunen - for eksempel for tettsteder - kan det lages kommunedelplaner. 
  • Et alternativ til en kommunedelplan kan være områderegulering (se kap.5.4).
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no