6.6.7.1 Dokumentasjon til bruk ved søknad igangsettingstillatelse eller endring av tillatelse

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Utarbeide dokumentasjon til bruk ved søknad om endring eller igangsettingstillatelse.


Ved utarbeidelse av dokumenter

  • Se kapittel 6.7 Søknad om igangsettingstillatelse
  • Forslag til mulig oppdeling av IG søknader med oversikt over forventet  innhold i de enkelte delsøknadene

Punktet gjelder også søknader om tillatelse til tiltak i ett trinn. Ved slik søknad skal detaljprosjekteringen være avsluttet og alle aktuelle søknader om ansvarsrett, også for utførelse, skal være vedlagt.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

MAKS10;
- 42-04 Søke om igangsettingstillatelse
- 42-05 Søke om endring i gitt tillatelse

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no