6.6.6.6 Tilsyn og Uavhengig kontroll

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal tilrettelegge for tilsyn og evt. uavhengig kontroll innenfor eget arbeidsområde. 


Arkitekten skal delta i møter og oversende etterspurt materiale som

  • Dokumentplaner
  • Referater
  • Kontrolldokumentasjon
  • Etterspurte tegninger og prosjektdokumenter

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no