3.6.6.1 Planlegging og styring av utførelsesarbeidene

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Ved totalentrepriser bør oppdragsgiver ha rollen i egen organisasjon.

Koordinator i utførelsesfasen skal føre en løpende risikovurdering i forhold til SHA. Risikoforhold skal beskrives og meddeles byggherren iht. Byggherreforskriften § 8.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no