6.2.5.6 Drift og service av bygg og funksjoner

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utarbeide sitt forslag ta hensyn til fremtidig mulighet for tilretteleggelse for effektiv drift og service av bygg og funksjoner gjennom den overordnede plassering av volumer, arealer og trafikklinjer.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no