3.7.1 Formål med oppdraget

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Behov for prosjekt- og prosjekteringsledelse for byggherre er i AY10 beskrevet på tre nivåer

Prosjektleder (PL) evt. også prosjektleder prosjektering (PLP),

Prosjekteringsleder (PRL) for de prosjekterende

Prosjektleder utførelse (PLU) og byggeleder

De tre rollene skal ivareta ulike interesser og er involvert til ulike tider kan behov for personlige egenskaper og oppgaver som skal utføres variere. Ideelt sett burde alle partene være involvert i hele prosessen, med ulik grad av deltakelse, og deres arbeid overlappe.

 


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no