3.7.4.4 Bistå ved kommunalt tilsyn

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

PRL skal støtte ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende i å tilrettelegge for tilsyn samt å foreta nødvendige tiltak som følge av tilsynet.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

MAKS10;
- 88-02 Rutiner ved gjenåpning av byggesak

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no