6.6.9.2 Utarbeide grunnlag for anbud ved utførelsesentrepriser (byggherrestyrte entrepriser)

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Grunnlag vil være kontraktsbetingelser med oversikt over styrende forutsetninger (program, lover, forskrifter, bestemmelser mm.), rom- og byggeprogram m arealoversikt, tegninger og /eller BIM - modell på detaljprosjektnivå samt beskrivende mengdeberegning 


Oppgaven kan omfatte;

  • Bidrag ved utarbeiding av ”Bok 0” – Generelle kontraktbestemmelser med kontraktsbestemmelser basert på gjeldende Norsk standard eller Bustadsoppføringslova, anbudsskjema, styrende dokumenter og andre premisser for besvarelse av forespørselen
  • Beskrivende mengdeberegning for arkitektfagene iht. NS 3420 i alternativ utførelser
  • Relevante tegninger og detaljtegninger på detaljprosjektnivå
  • Areal- og volumoversikt for bygninger og utearealer
  • Utarbeiding av budsjett for entreprisekostnader basert på beskrivelsen nevnt over med beregnede mengder 

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no