4.4.2.3 Andre målsettinger og dokumenter

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Etablere et tydelig hieraki mellom sakens ulike dokumenter og målsettinger.


Oppdragsgivers målsettinger kan angis i form av

  • Mål for miljø, energibruk, universell utforming, livsløpskvaliteter etc.
  • Andre mål for prosjektet som profilering av virksomheten, arkitektonisk kvalitet, bidrag til det offentlige miljø o.l.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no